Προσφορές μας

Proficiency - Προγράμματα Ενηλίκων

 

Το Proficiency στο "Πολύγλοττον" εποχή φαινόταν βουνό σε έναν ενήλικο που είχε πάρει το Lower παλιά ή δεν το είχε καν. Τα δύο ακαδημαϊκά έτη θεωρούνταν ο ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας για το Proficiency, ενώ πολλές σχολές πρότειναν τρία! Και πάλι το Πολύγλοττον άλλαξε τα δεδομένα μειώνοντας θεαματικά το χρόνο προετοιμασίας.

Proficiency σε 7-14 μήνες χωρίς πρόσφατο Lower, με ομαλή προσαρμογή στις απαιτήσεις του επιπέδου, χάρη στο ειδικό μελετημένο πρόγραμμα σπουδών Powerprof.

Proficiency σε 5-8 μήνες από επίπεδο Advanced. Απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει το 1ο από τα 2 ακαδημαϊκά έτη προετοιμασίας Proficiency, σε κατόχους Advanced και σε σπουδαστές που έχουν αποτύχει στις εξετάσεις Proficiency και θέλουν να ξαναδώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα κάνοντας εντατική προετοιμασία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή των εξετάσεων Proficiency Michigan (ECPE) ρωτήστε μας.

 

Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

 


Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών "Πολύγλοττον", γνωρίζουμε την σημασία της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε όλα εκείνα τα τεχνολογικά μέσα, τα οποία δίνουν επιπλέον ώθηση και στήριξη στους μαθητές μας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.

Με γνώμονα λοιπόν τη μέγιστη απόδοση των μαθητών μας εφαρμόζουμε και αξιοποιούμε μια σειρά απο σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, που στόχο έχουν να διευρύνουν τους μαθησιακούς ορίζοντες των μαθητών μας, δίνοντάς τους επιπλέον ερεθίσματα και συμβάλλοντας έτσι με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο στην κατανόηση της διδακτέας ύλης. Πιο συγκεκριμένα τα μέσα που χρησιμοποιούνται στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών "Πολύγλοττον" είναι:

 


 

Διαδραστικός Πίνακας (Interactive Whiteboard)

  • Ο διαδραστικός πίνακας είναι ένα εξαίρετο εκπαιδευτικό μέσο που ενεργοποιεί και ενισχύει τη μαθησιακή ικανότητα των μαθητών, κάνοντας το μάθημα πιο ελκυστικό κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους.
  • Με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα οι μαθητές μένουν συγκεντρωμένοι, αυξάνονται τα κίνητρά τους για μάθηση και βελτιώνονται οι επιδόσεις τους.
  • Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνοντας οπτικοακουστικά ερεθίσματα, τα οποία συμβάλλουν στην ευκολότερη κατανόηση του μαθήματος.

 

 

 


 

Διαδραστικά βιβλία (interactive books - i books)

  • Τα διαδραστικά βιβλία είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό μέσο, το οποίο χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό να βοηθήσει και να ενισχύσει παράλληλα τις ικανότητες του μαθητή.
  • Πρόκειται για ένα διαδραστικό λογισμικό (interactive software) σε μορφή CD-Rom που βοηθάει τους μαθητές μας να βελτιώσουν τα αγγλικά τους με ευχάριστο τρόπο καθώς και να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους. Αξιοποιώντας τα διαδραστικά βιβλία:
  • Ο μαθητής εμπεδώνει καλύτερα το λεξιλόγιο, ακούει τα κείμενα του κάθε μαθήματος και βελτιώνει την προφορά του. Επίσης η γραμματική και το λεξιλόγιο γίνονται πιο κατανοητά μέσα από διασκεδαστικές επαναληπτικές ασκήσεις.
  • Οι ασκήσεις διορθώνονται αυτόματα και γίνεται αξιολόγηση του μαθητή, ο οποίος μπορεί να στείλει τα αποτελέσματα του με e-mail στο Κέντρο μας.
  • Κάθε CD-Rom περιέχει τα τραγούδια των μαθημάτων σε μορφή karaoke καθώς και το video του μαθήματος.
  • Τέλος, ο μαθητής μπορεί να δουλέψει με τα i-books είτε στο δικό του computer είτε να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό και τις αίθουσες του Κέντρου μας υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση εκπαιδευτών.

 


 

Ηλεκτρονικά Βιβλία (e-books)

Όλα τα μαθήματα σε όλα τα επίπεδα συνοδεύονται από CD-Rom, που σημαίνει οτι οι μαθητές μας μπορούν να πάρουν τα μαθήματα και σε ηλεκτρονική μορφή. Το λογισμικό που τους παρέχεται διαθέτει τόσο το μάθημα της ημέρας όσο και επιπλέον υλικό με το οποίο μπορούν να ασχοληθούν στον ελεύθερο χρόνο τους, εμπλουτίζοντας έτσι  ευχάριστα τις γνώσεις τους. Χρησιμοποιώντας τα e-books οι μαθητές μπορούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι τους παρέχονται επιπλέον κείμενα και ασκήσεις τόσο στη γραμματική όσο και στο λεξιλόγιο.

 

 

 

 

 

 


 

Πολυμέσα στην εκπαίδευση (Multimedia)

Η χρήση των πολυμέσων (Multimedia) στο ΚΞΓ μας έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει τους μαθητές μας στην εκπαιδευτική διαδικασία, δίνοντάς τους κίνητρα να γίνουν πιο αποδοτικοί και δημιουργικοί.

  • Τι είναι τα Multimedia (Πολυμέσα)

Πρόκειται για ένα συνδυασμό κειμένων, ήχου, εικόνας και διαδραστικότητας που στοχεύει στην ενίσχυση της μάθησης με δημιουργικό τρόπο. Ο συνδυασμός αυτός είναι ικανός να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών με έναν τρόπο  διαφορετικό από τον παραδοσιακό.